CHÍNH SÁCH THANH TOÁN CHO ĐỐI TÁC AFFILIATE/ CTV1. Chu kì thanh toán

Wowmua sẽ tiến hành chi trả hoa hồng giới thiệu (thu nhập) cho các đối tác affiliate (CTV)  từ ngày 15 đến ngày 20 hàng tháng. Thu nhập của bạn sẽ được tổng kết vào ngày cuối cùng mỗi tháng trước đó.

Ví dụ: Khi khách hàng tiến hành đặt mua sản phẩm theo Link chia sẻ của đối tác vào ngày 10/04/2019. Nếu đơn hàng được hoàn tất thanh toán vào ngày 01/04/2019, thì đến ngày 30/04/2019 thu nhập từ đơn hàng đã hoàn thành sẽ được chốt (tính trong tháng 04). Và ngày 15 đến ngày 20 tháng 05 Wowmua sẽ tiến hành chuyển tiền. 

(Giả sử các đơn hàng đều đạt hạn mức thanh toán 300,000vnd trong tháng)

2. Điều kiện thanh toán

Wowmua sẽ thanh toán khi thu nhập của đối tác đạt từ 300.000 VNĐ trở lên. Trong trường hợp chưa đủ hạn mức thanh toán mỗi tháng thì sẽ được cộng dồn sang tháng tiếp theo.

3. Phương thức thanh toán

Wowmua tiến hành thanh toán trực tiếp thông qua tài khoản ngân hàng được cung cấp từ đối tác khi đăng ký.Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Wowmua - Nền tảng xách tay công nghệ
Wowmua - Nền tảng xách tay công nghệ