CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên wowmua.com bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ của khách hàng (shopper) và người mua hộ (traveller). Đây là các thông tin mà Wowmua.com cần shopper/ traveller cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ để Wowmua.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và người mua hộ.

Các shopper/ traveller sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, shopper/ traveller có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Wowmua.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.


2. Phạm vi sử dụng thông tinWowmua.com
 sử dụng thông tin shopper/traveller cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến shopper; Cung cấp các yêu cầu đến traveller;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa shopper và traveller với Wowmua.com;

- Ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của shopper/traveler hoặc các hoạt động giả mạo shopper/traveller;

- Liên lạc và giải quyết với shopper/traveller trong những trường hợp đặc biệt;

- Không sử dụng thông tin cá nhân của shopper ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Wowmua.com;

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Wowmua.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân shopper/traveller khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của shopper/traveller.3. Thời gian lưu trữ thông tinDữ liệu cá nhân của shopper sẽ được lưu trữ đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự shopper đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân shopper sẽ được bảo mật trên máy chủ của Wowmua.com.4. Phương tiện và công cụ để tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân- Shopper có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Wowmua.com thực hiện việc này.

- Shopper có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Wowmua.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Wowmua.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn shopper/ traveller khôi phục và bảo mật lại thông tin.

-  Email tiếp nhận phản hồi: wowmua.info@gmail.com5. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng- Thông tin cá nhân của shopper/ traveller được Wowmua.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Wowmua.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi shopper / traveller  chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của shopper/ traveller khi không có sự cho phép đồng ý từ shopper/ traveller.

- Trong những trường hợp cung cấp thông tin cho bên thứ 3 có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo pháp luật yêu cầu. Trong các chính sách quy tắc đối với bên thứ ba. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba phải đảm bảo trách nhiệm bảo mật nguồn thông tin của khách hàng mà chúng tôi cung cấp, tuân thủ theo những chính sách về bảo mật thông tin đã được quy định.

Wowmua.com sử dụng giao thức HTTPS Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ thông tin của khách hàng trong quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin khách hàng nhập vào. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân shopper/ traveller, Wowmua.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho shopper /được biết.


- Ban quản lý Wowmua.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là shopper, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán..., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Wowmua.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của shopper đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của shopper đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.


Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Giờ thì hẳn bạn đã hiểu về wowmua và cách thức chúng mình hoạt động. Chính sách bảo mật của Wowmua sẽ giúp bạn yên tâm hơn hết khi giao dịch xuyên biên giới ! Nào, hãy bắt đầu chuyến mua sắm của bạn ngay từ bây giờ!

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Wowmua - Nền tảng xách tay công nghệ
Wowmua - Nền tảng xách tay công nghệ